Nyt fra historie-online:

 
 
Forside
Om hjemmesiden

Hjemmesiden er sidst opdateret: 15. februar 2023

Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab:

ALTAN.DK
ARKIPLUS A/S - arkitekter
NORDEA Sorø -
AIS SPROG ApS
Danishhifi.dk

COMWELL SORØ STORKRO -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI-
SORØ AKADEMIS SKOLE
LEMANN GRAFISK Stenmagle
-SORØ VVS Aps -
El-Salg Sorø

PETER DUE BOLIG - DANSKE BANK Sorø -
SORØ APOTEK -
THIELE Sorø -
ELEKTROGÅRDEN -
Sorø Aps-
MultiLine A/S, Sorø afd -
NYRUP INSTALLATION A/S
DANIEL ANDERSEN Websites APS
Sorø Museumsforening er tilsluttet Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
Klik her for at se Sorø Museumsforenings velkomstfolder...
"1001 fortællinger"Besøg Sydvestsjællands seværdigheder i den nye oversigt over vores fælles kulturarv -
og tilføj selv flere!
(Siden åbner i nyt vindue)

Seneste nyhedsbrev februar 2023
Klik her..

Se nyhedsbrev fra SAMMUS
klik her
Klip om Vestsjælland fra Danske Museer
 
Læs referat af generalforsamling 2022 - Klik her Læs formandens beretning for 2021 - Klik her
Noter:

Generalforsamling onsdag den 29. marts 2023
kl. 19.00 på Sorø Museum

Program forår 2023

Foredrag på Sorø Museum

Læs nærmere i nyhedsbrevet, klik her

Tirsdag 11. april 2023

Tirsdag 25. april 2023

Vikinger og Hvider i vestsjælland – forbindelser til Slesvig

kl. 19.00 på Sorø Museum med

Lisbeth Pedersen
Kalundborg.

Dr. Kaarsberg, læge, forfatter, globetrotter

 

kl. 19.00 på Sorø Museum med

Palle Birk Hansen:

Vi planlægger en ny bustur 11. juni 2023

 

Busturen skal i år gå til København.
Der arbejdes med besøg på Designmuseum Danmark og Kroppedal Museum
søndag den 11. juni 2023 kl. 9-18

Søndag den 4. september 2022 var vi på bustur til Fyn

Vi besøgte Fåborg Museum og Hørvævsmuseet på Krengerup Vi kørte fra BUSTERMINALEN på Rådhusvej i Sorø kl. 9.00. På vej til Fåborg fik vi ”buskaffe” og brød. Kl. 11.00 var der introduktion på Fåborg Museum. Efter at have set museet og nydt de mange kunstværker spiser vi frokost i Fåborg. Kl. 13.30 kører vi mod nord til Hørvævsmuseet på Krengerup Gods, var der kaffe på museet, inden afgang mod Sorø kl. 16.30. En fin dag med store oplevelser.

 

Et turforslag fra 1988

Hvis du ikke havde tid i 1988, så har du måske nu. Vi har fundet dette gamle turforslag frem, idet vi tænkte at du måske savner inspiration til oplevelseture i det vestsjællandske landskab.

Landskabet og landboreformerne
Dette turforslag er udgivet i anledning af 200 året for Stavnsbåndets løsen i 1788, af de daværende institutioner Vestsjællands amtskommune og Amtsmuseumsrådet. Amtet havde dengang ansvaret for fredningsplanlægning og Amtsmuseumsrådet var det koordinerede led i samarbejdet mellem de statsanerkendte museer i det daværende Vestsjællands Amt. Museerne er i dag samlet under Museum Vestsjælland.

Meget er sket meget siden 1988r, men historien er stadig den samme. Du har nu muligheden for at tjekke. Brochuren er egentlig trykt som et A2 ark og foldet ned til A4 så kortet var på bagsiden. Klik her

Turforslag
 

Museumsforeningen har skrevet til byrådet

Sorø Avis

 

 


Til Sorø Museumsforenings medlemmer

 

Sorø Museumsforening vil fra 1.1. 2021 fortsat kunne tilbyde medlemmerne gratis adgang til Sorø Museum.

Der vil dog ikke længere være gratis adgang til de øvrige museer under Museum Vestsjælland, men 50% rabat på billetten.

Medlemmerne vil fortsat have mulighed for 10% rabat i museumsbutikkerne på alle afdelinger.

Tak for opbakning til vores forening.

 

Niels G. Sørensen, formand

   

Vi fyldte 100 år i 2016

Vi fejrede det den 25. juni


Farvel til Sydvestsjællands Museum
og goddag til Museum Vestsjælland

v. Gert Jørgensen 2. Viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Sorø Kommunalbestyrelse

Museumssamarbejdet SVM mellem Slagelse og Sorø Kommuner gennem 11 år er bragt til ende. Kommunalbestyrelserne i begge kommuner har besluttet at lade dele af SVM indgå i et bredere samarbejde med andre kommuner. Tankerne bag den nye fusion er nogle af de samme, som da Slagelse og Sorø i sin tid lavede et administrativt og fagligt fællesskab og dannede SVM.

Det nye museum har fået navnet Museum Vestsjælland. Fusionen har været behandlet i museumsbestyrelser og byråd, og den 31. december 2012 trådte samdriftsaftalen mellem Sorø, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner i kraft. Slagelse Kommune har i forbindelse med sammenlægningen besluttet at tage Skovgaards Bagerimuseum, Det Gamle Trykkeri og Trelleborg ud af det nye fælles kommunale samarbejde. De vil fremover selv drive Bagerimuseet og Trykkerimuseet, og der arbejdes på et selvstændigt samarbejde omkring Vikingeborgen Trelleborg med Nationalmuseet.

Fortsat statsanerkendt museum med ny bestyrelse og en overgangs periode på 2 år
Sammenlægningen skal ruste museerne bedre til fremtidens krav til bl.a. forskning og formidling. Der skal naturligvis fortsat være levende museumshuse i de enkelte kommuner. Bygningerne i Storgade skal derfor fortsat være en del af det fremtidige museum.
Det vil derfor fortsat – i minimum 2 år – være Sorø Museumsforening, der som ejer af Nyhedsbrev, februar 2013 11 bygningerne og på samme måde som i dag skal aftale lejevilkår, vedligeholdd og administration etc. med det nye Museum Vestsjælland.
Der er valgt en model, hvor det eksisterende museum fortsætter. Dette for at sikre, at der er et statsanerkendt museum i drift – der skal derfor ikke godkendes et helt nyt museum. Navneskiftet og vedtægtsændringen sikrer, at museet opfattes og drives som et fællesskab, og at de tilskudsgivende kommuner har lige indflydelse.
Museum Vestsjælland vil til og med 2014 blive ledet af en bestyrelse, hvor de bidragende kommuner udpeger hvert et bestyrelsesmedlem, mens kredsen af kommunernes kulturchefer udpeger i alt tre medlemmer. Dette sker for at sikre såvel de politiske som de nødvendige faglige og forretningsmæssige kompetencer i bestyrelsen i denne toårige overgangsperiode. Museets medarbejdere udpeger to bestyrelsesmedlemmer.
Der er således også valgt et bestyrelsesmedlem til det nye museumsfællesskab i Sorø. Sorø Kommunalbestyrelse har udpeget Anita S. Eskildsen til bestyrelsen og undertegnede som suppleant. Vi har begge i den nuværende byrådsperiode siddet i SVM's bestyrelse.
I løbet af 2013 skal den nye og gamle ledelse og organisation bruge tid og kræfter på selve sammenlægningen. Målet er, at vi sammen kan levere endnu mere og endnu bedre museum til borgerne i Midt- og Vestsjælland.

Stor tak til Ea og Henning
Må jeg afslutningsvis rette en stor tak til SVM's afgående leder Ea Stevns Matzon og bestyrelsesformand Henning Fischer. De har igennem mange år ledet og tilført SVM stor kompetence og synlighed. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde i bestyrelsen omkring de mange udfordringer, som et historisk, nutidigt og fremtidigt museumsvirke har og får.

Gert Jørgensen